Jak bibliograficky citovat článek?

ADáMKOVá, H. Hudební ekologie jako součást hudební výchovy?. e-Pedagogium (on-line), 2003, roč. 3, č. 1 - mimořádné. [cit. 2022-1-21]. Dostupné na www: <http://epedagog.upol.cz/eped1.2003/mimo/clanek13.htm>. ISSN 1213-7499.

Tištěná verze:
ADáMKOVá, H. Hudební ekologie jako součást hudební výchovy?. e-Pedagogium, 2003, roč. 3, č. 1 - mimořádné, s. 108-112. ISSN 1213-7758.

Zpět