Jak bibliograficky citovat článek?

BřICHáčKOVá, M. K problematice hledání nových cest a přístupů k výuce hudební výchovy na základních školách. e-Pedagogium (on-line), 2003, roč. 3, č. 1 - mimořádné. [cit. 2022-1-21]. Dostupné na www: <http://epedagog.upol.cz/eped1.2003/mimo/clanek10.5.htm>. ISSN 1213-7499.

Tištěná verze:
BřICHáčKOVá, M. K problematice hledání nových cest a přístupů k výuce hudební výchovy na základních školách. e-Pedagogium, 2003, roč. 3, č. 1 - mimořádné, s. 93-96. ISSN 1213-7758.

Zpět