Jak bibliograficky citovat článek?

SEDLáčKOVá, R. Česká hudební pedagogika a její profilace od jejího počátečního strukturování až po současný stav. e-Pedagogium (on-line), 2003, roč. 3, č. 1 - mimořádné. [cit. 2024-5-24]. Dostupné na www: <http://epedagog.upol.cz/eped1.2003/mimo/clanek07.htm>. ISSN 1213-7499.

Tištěná verze:
SEDLáčKOVá, R. Česká hudební pedagogika a její profilace od jejího počátečního strukturování až po současný stav. e-Pedagogium, 2003, roč. 3, č. 1 - mimořádné, s. 64-75. ISSN 1213-7758.

Zpět