číslo II/2002

Datum uveřejnění: 10. června 2002


Zpátky na úvodní stranu
Obsah

Články:

Člověk - vždycky žák a někdy učitel

Dovednost – základní pojem didaktiky technických předmětů

Hodnocení obtížnosti výkladového textu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ

Kreativní prvek ve výuce - elektronické stavebnice

Některé trendy v počáteční přípravě učitelů v zemích Evropské unie

Odlišnosti a analogie mezi pedagogikou a technickými vědami z hlediska oborové didaktiky technických předmětů

Postoje učitelů technických předmětů k pedagogickému vzdělání

Reflexe a pregraduální didaktická příprava učitele


Recenze:

Recenze na publikaci Grafomotorika pro děti předškolního věku

Netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole

Recenze textu: Skriptum o dějinách pedagogiky

Recenze: Skriptum: Základy pedagogiky

Recenze textu: Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické)