Recenze publikace Výuka jazyků na internetu

Helena Čermáková

Centrum jazykové přípravy PdF

Franců, M. Výuka jazyků na internetu.: vydavatelství a nakladatelství Computer Press, 2002, 80 s.

Cílem publikace je zdokonalení se v cizím jazyce, pozornost je věnována i práci s cizojazyčnými texty. Podle zkušených jazykových lektorů nemůže sice internet nahradit klasickou výuku, ale pomůže procvičit, doplnit a vylepšit znalosti vybraného jazyka.

Osmdesátistránková brožura obsahuje kromě adres stran s výukou nejobvyklejších cizích jazyků, jako je němčina, angličtina či francouzština, odkazy na dalších 18 cizích jazyků. Naleznete zde hodnocení výukových programů, jazykových testů, překladačů a on-line slovníků. Nechybějí ani stránky, kde si můžete stáhnout a vytisknout překladové a výukové testy.

Poměrně obsáhlé informace jsou rozdělené do sedmi kapitol.

V první kapitole Základní informace a vyhledávání v prostředí internetu zjistí i naprostý začátečník, co všechno lze na internetu najít a jak se může orientovat. Seznámí se i s některými základními internetovými portály.

Ve druhé kapitole Internet a jazyky naleznete adresy a informace o internetových kurzech angličtiny a němčiny - zde jsou možnosti nejrozsáhlejší. Adresy výukových stran doplňují odkazy na noviny, knihovny, zpravodajství. Dále najdete adresy výuky italštiny, španělštiny, ruštiny, francouzštiny, řečtiny, švédštiny, arabštiny, lotyštiny, holandštiny, esperanta nebo irštiny. Nabídne se vám i jednoduchý vyhledávač novin z celého světa.

Pokud pracujete s cizojazyčnými texty, nevyhnete se potřebě mít po ruce slovník. V kapitole Překladové slovníky naleznete adresy jedno-, dvoj- i vícejazyčných obecných slovníků, anglicko-český finanční slovník i s výkladem, diplomatický a některé odborné slovníky. Při překládání jednodušších textů se dají někdy využít i překladače.

V kapitole Výkladové slovníky a encyklopedie můžete přijít na to, jak pokročit s výukou jazyka. Ve výkladovém slovníku najdete totiž požadované slovo, ale jeho význam je popsán v cizím jazyce. Tím poznáváte používané fráze a učíte se zároveň správně vyjadřovat v dané řeči.

Nabídky, informace o výuce, vyučovaných jazycích i cenách jsou k dispozici v odkazech kapitoly Jazykové školy a výuka jazyků. Kromě toho zde najdete přehled testů z angličtiny. Ty se vám mohou hodit, zvláště přemýšlíte-li o studiu nebo zaměstnání v zahraničí.

Osvědčený způsob učení se cizímu jazyku je v zemi, kde se jím mluví. V kapitole Zahraniční kurz nebo au-pair pobyt nejdete tipy na agentury zabývající se těmito aktivitami i rady a doporučení, na co se zeptat a na co si dát pozor při výběru pobytu.

Kapitola Výukové programy vám umožní zjistit a vybrat si z nabídky firem vydávajících výukové CD-ROM to, co vám nejlépe vyhovuje.

Poslední kapitola Další užitečné knihy a učebnice vám nabídne publikace potřebné k výuce jazyků. Učební texty, knihy z nejrůznějších oborů v originále i odkazy na některá velká zahraniční vydavatelství.

Publikace Marie Franců Výuka jazyků na internetu je ideální příručkou zejména pro ty, kteří pracují s cizojazyčnými texty, pro ty, kteří se stále chtějí či potřebují zdokonalovat v cizím jazyce. Zajímavé informace v ní mohou nalézt i všichni ostatní.