číslo I/2003

Datum uveřejnění:15. 4. 2003


Zpátky na úvodní stranu
Obsah

Články:

Kompetence ředitele školy

Matik - výukové programy pro matematiku na základní škole

Možnosti uplatnění e-learningu v pedagogické přípravě učitelů technických předmětů

Možnost využití výukových programů v práci s dětmi trpícími specifickými vývojovými poruchami učení

Srozumitelně o estetice. K českému překladu eseje filozofa Davida Huma

Zhodnocení obtížnosti výkladového textu současných českých učebnic přírodopisu pro 6. až 9. ročník ZŠ

Zkušenosti studentů učitelství s metodami z RWCT

Recenze

Dejiny špeciálnej pedagogiky

Druhé rozšířené a doplněné vydání monografie prof. Štefana Švece

Recenze publikace: Výuka jazyků na internetu

Recenzia: Úvahy o subjektivite


Rozmanitosti