Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty a Katedra muzikologie Filozofické fakulty UP

Program konference v Uměleckém centru UP Olomouc - 21. a 22. 11. 2002
Univerzitní 3 - Komorní sál (1. posch. dv. č. 112)

Hudební pedagogika a výchova - minulost, přítomnost, budoucnost

K životním jubileím profesorů L. Daniela (80) a I. Poledňáka (70)

Čtvrtek - 21. 11. 2002
 
8.30 - 8.55prezence
9.00Slavnostní zahájení, vystoupení sboru SPOLU (sbormistr P. Režný)
9.30- 11.00prof. I. Poledňák
Jiří Fukač (Brno)Co může a ”zmůže” hudební pedagogika?
Jozef Vereš (Nitra)Realita či fikcia rozvoja hudobnej pedagogiky v premenách hudobnej kultury a hudobnopedagogickej praxe
Stanislav Tesař (Brno-Olomouc)Na co jsme zapomněli a nezapomněli
Eva Langsteinová (B. Bystrica)Minulost, pritomnost a buducnost hudobnej výchovy na Slovensku
Irena Medňanská (Prešov)Existuje európska hudobná pedagogika ? Kultúrna politika EÚ - zakotvenie v Maastrichtskej zmluve
 
13.00 - 14.30dr. S. Tesař
Eva Michalová (B. Bystrica)Hudba vo svetle pedagogiky
Romana Sedláčková (Brno)Hudební pedagogika a její profilace od počátečního strukturování až po současný stav
Milan Holas (Praha)Hudební pedagogika na každý pád
Zora Stiborová (Ostrava)Některé příčiny problémů teorie a praxe HV
Tatiana Kamenská (B. Bystrica)Hudobná pedagogika a výchova
Marie Břicháčková (Tábor)K problematice hledání nových cest a přístupů k výuce hudební výchovy na základních školách
 
15.00 - 17.00prof. E. Michalová
Metodeja Schneiderová (Prešov)Tematické vyučovanie v receptívnej hudobnej výchove v kontexte minulosti a pritomnosti
Jan Holec (Č. Budějovice)Cesta k apercepci hudby na základní škole
Jaroslav Šimčík (Prešov)Rytmizujeme slovenské prislovia a porekadlá
Veronika Ševčíková (Ostrava)Problematika romipen v kontextu současných hudebně pedagogických koncepcí
Marie Horáková (Olomouc)Houslové školy 2. poloviny 18. století ve sbírkových fondech arcibiskupského zámku v Kroměříži
Helena Hřebcová (Olomouc)Školské reformy za panování Marie Terezie a Josefa II. a jejich odraz v deníkových záznamech J.J.Ryby
Diskuse
 
17.30 - 19.00Koncert studentů KHV PdF a KM FF
 
 
Pátek - 22. 11. 2002
 
9.00 - 10.30prof. J. Vičar
Ivan Poledňák (Praha-Olomouc)K problematice učiva v předmětu ”hudební výchova”
Eva Langsteinová, Belo Felix (Banská Bystrica)Nové učebnice hudobnej výchovy na slovenských základných školách
Roman Dykast (Praha)Koncepce výuky dějin hudební estetiky
Jaroslav Herden (Praha)Školní formy sémantické analýzy v přípravě na poslech
Josef Říha (Ústí n. L.)Sborové aktivity a jejich vliv na profil absolventa hudebních oborů PF
Miloš Schnierer (Brno)K aktuálnímu rozvoji hudebnosti mladé generace v důsledku mediálních tlaků soudobé NAH
Vladislav Matoušek (Praha)Výuka tradiční hudby v Japonsku a její perspektivy z pohledu hudební pedagogiky Západu
 
10.50 - 12.30doc. P. Klapil
František Turák (Banská Bystrica)Improvizácia: staronový prostriedok rozvíjania hudobnej tvorivosti
Zdeněk Berger (H. Králové)Výchova k tvořivosti - klavírní improvizace na konzervatoři a pedagogické fakultě
Miluše Tomášková (Ostrava)Zkušenosti s využitím digitálního piana při přípravě učitelů HV
Jaroslav Vraštil (Olomouc)Expanze elektronických klávesových nástrojů a jejich význam pro výuku hudební výchovy
Libuše Tichá (Praha)Hrát (nebo hrát si) na klavír?
Ivana Ašenbrenerová (Ústí n. L.)Postgraduální vzdělávání absolventů HV podle potřeb regionu
Petr Ježil (Ústí n. L.)Úloha hudby v budoucnosti
 
13.45 - 15.15 hodindoc. J. Vereš
Marek Franěk (Praha)Akustická ekologie a hudební výchova
Hana Adámková (Ostrava)Hudební ekologie jako součást HV
Alena Čierná (Nitra)Hudobná výchova a rozhlasové medium
Vladimír Vondráček (Ostrava)Využití počítačů ve výuce studentů HV na vysoké škole
Ladislav Daniel (Olomouc)Výuka intonace na počítači
Vladimír Tichý (Praha)Osmileté gymnázium s hudebním zaměřením - projekt a realizace
Luděk Zenkl (Ostrava)Olomoucký seminář o metodologických problémech hudební pedagogiky v roce 1968
Martina Friedlová (Olomouc)Konference proběhla – jak dál? Naše zodpovědnost vůči budoucnosti
 
15.35 - 17.15 hodindoc. J. Luska a dr. S. Tesař
Round table: Problematika bakalářského a magisterského studia učitelství HV (Pavel Klapil, Jana Jindrová, Marie Ulrychová, Zdeněk Vimr, Fr. Hudeček, Jan Mazurek, Jos. Říha, Karel Steinmetz, Jan Mazurek, Luděk Zenkl a další)
Generální diskuse, závěr konference a schválení textu ”Místo tradičního usnesení pár poznámek k zamyšlení”