Jak bibliograficky citovat článek?

HřEBCOVá, H. Školské reformy za panování Marie Terezie a Josefa II. a jejich odraz v deníkových záznamech J.J.Ryby. e-Pedagogium (on-line), 2003, roč. 3, č. 1 - mimořádné. [cit. 2018-5-21]. Dostupné na www: <http://epedagog.upol.cz/eped1.2003/mimo/clanek34.htm>. ISSN 1213-7499.

Tištěná verze:
HřEBCOVá, H. Školské reformy za panování Marie Terezie a Josefa II. a jejich odraz v deníkových záznamech J.J.Ryby. e-Pedagogium, 2003, roč. 3, č. 1 - mimořádné, s. 127-134. ISSN 1213-7758.

Zpět